Tillväxtverket

Utlysningar

 1. Vill ni stärka industrin i spåren av covid-19?

  Sista ansökningsdag:

  Obs! Just nu är det driftstörrningar i Min ansökan. Om du upplever problem med att signera och skicka in er ansökan så maila istället in ansökan till ostramellansverige@tillvaxtverket.se…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 2. Hjälp mot coronakrisen i Skåne-Blekinge

  Sista ansökningsdag:

  I den här utlysningen är det möjligt att söka medel i insatsområde 2, små och medelstora företag. Ansökningarna ska fokusera på att stötta företag som…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 3. Sprida kunskap om innovation, entreprenörskap, och näringslivets utveckling

  Sista ansökningsdag:

  Nationellt verksamma organisationer som sprider forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling kan söka verksamhetsbidrag…

  Utlysning Andra aktörer Kompetens Affärsutveckling

 4. Sök finansiering för att stötta företag som drabbats av coronakrisen

  Sista ansökningsdag:

  Nu får ni som redan beviljats stöd i EU-programmet i Övre Norrland möjlighet att utöka er verksamhet och budget. Insatserna ska stötta företag i Norrbotten…

  Utlysning Andra aktörer EU

 5. Stärk den regionala planeringen

  Sista ansökningsdag:

  Regional planering är ett verktyg som underlättar lokal och regional samverkan och bidrar till ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Vi vill med denna…

  Utlysning Regioner Regional kapacitet

 6. Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd. För att få stöd ska din insats skapa samverkan inom forskning och innovation, stärka små…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 7. Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2020:2 för EU-programmet Småland och Öarna, regionalt strukturfondsprogram, är öppen för ansökningar. EU-programmet Småland och Öarna Syftet…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 8. Utveckla konkurrens­kraften i Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Norra Mellansverige öppnar utlysning 2020.3. Genom den kan du söka stöd för investeringar som skapar sysselsättning och tillväxt i regionen…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 9. Checkar för international­isering

  Sista ansökningsdag:

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Ansökningstiden är olika för olika regioner, kontakta din region för mer information. Har du en produkt…

  Utlysning Företag Kompetens

 10. Checkar för digitalisering

  Sista ansökningsdag:

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Ansökningstiden är olika för olika regioner, kontakta din region för mer information. Vill ni stärka…

  Företag Kompetens Affärsutveckling Digitalisering