Tillväxtverket

Att sätta fokus på landsbygder del 1

- Så gör kommuner och regioner

Kommuner och regioner över hela Sverige tillämpar särskilda arbetssätt för att integrera ett landsbygdsperspektiv i sina verksamheter. Men vad innebär det i praktiken? Och vilka skillnader finns mellan olika typer av kommuner och regioner?

Genom en kartläggning av alla regioner och ett hundratal kommuner framträder en mångfald av arbetssätt. Bland de vanliga finns särskilda funktioner för landsbygdsfrågor och olika typer av samverkan med aktörer i landsbygder. Bland de mindre vanliga finns särskilda budgetposter, politisk organisering och modeller för landsbygdssäkring.

Denna rapport är den första av två i ett samarbete mellan Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet. Utvecklingen av kunskap om hur kommuner och regioner arbetar utgör en pusselbit i Tillväxtverkets långsiktiga uppdrag att stärka genomförandet av den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Läs även Att sätta fokus på landsbygder del 2 - lärdomar från kommuner och regioner