Tillväxtverket

Kompetens­försörjning i coronatider

Tillväxtverket skickade ut enkäten Företagens villkor och verklighet i årsskiftet 2019–2020. Några månader därefter inträffade coronakrisen. Tillväxtverket beslutade sig för att göra en mindre, uppföljande undersökning som skickades ut ungefär ett år senare. Det ger oss nu möjlighet att ta del av företagens villkor mitt under krisen och precis innan den bröt ut.

Den här rapporten fokuserar på vad de båda undersökningarna säger om kompetens­försörjningen före och under coronakrisen.

Andelen företag som anger att bristande tillgång till kompetens är ett stort tillväxthinder, sjönk med tio procentenheter från Företagens villkor och verklighet 2020 till 23 procent i Coronaundersökningen. Hindret är dock fortsatt stort, särskilt i vissa branscher.

Över hälften av företagen i Företagens villkor och verklighet 2020 har försökt rekrytera de senaste tre åren. De två vanligaste hindren vid rekrytering har varit att hitta sökande med rätt yrkeserfarenhet och rätt attityd (det vill säga sökande som är ansvarstagande och självgående).

Coronakrisen har skyndat på den strukturomvandling som driver på utvecklingen mot ökad digitalisering och automatisering i näringslivet. Efterfrågan ökar på arbetskraft med kompetens inom teknik, data och IT men också inom delar av transportsektorn som kräver utbildning. Det finns många branscher och yrken där det var stor brist på utbildad arbetskraft före krisen, och bristen förväntades kvarstå under en längre period.

Tillväxtverket ser stora behov av att utveckla och samordna det offentliga stödet till näringslivet. Företag behöver ges bättre förutsättningar att identifiera kompetensbehov och genomföra insatser för att tillgodose behoven. Affärsutveckling och kompetensförsörjning behöver gå hand i hand när företag ska digitalisera, robotisera eller ställa om till mer klimatsmarta och cirkulära affärsmodeller. Utbudet av utbildningar är svåröverblickat och motsvarar inte alltid företags och individers behov eller möjligheter att avsätta tid och resurser.

Kompetensförsörjning i coronatider

Pub.nr.: 0376
ISBN: 978-91-89255-30-2
Årtal: 2021