Tillväxtverket

Med samverkan som nav

För att tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service där människor verkar och bor. Det handlar om dagligvaror, drivmedel, betal­tjänster, post och apotek. Publikationen Med samverkan som nav syftar till att lyfta kunskap om förutsättningar, arbetssätt och metoder för ett framgångsrikt servicearbete. 

Runt om i landet pågår ett utvecklingsarbete för att från olika nivåer, regionalt, kommunalt och lokalt, försöka påverka och stärka tillgängligheten till kommersiell service.

Med samverkan som nav är i huvudsak baserad på intervjuer med projektledare och kontakt­personer för sammanlagt 20 initiativ inom ramen för Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygds­programmet 2014–2020. Det verkar finnas en formel för framgångsrikt arbete med service. Vi beskriver den i publikationen. På vår webb har vi gjort en kortversion av publikationen och även en film.