Tillväxtverket

Sveriges arbete för Östersjöregionen

Tillväxtverket sammanställer årligen en analys av det svenska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Denna publikation baseras på underlag från genomförandemyndigheter, länsstyrelser och även regionalt utvecklingsansvariga.

EU:s strategi för Östersjöregionen är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Den tillkom 2009 i syfte att möta gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför och som det för länderna är svårt att lösa på egen hand.

Utifrån de inkomna rapporterna kan vi konstatera att det svenska genomförandet av strategin fungerar väl. Det finns dock ett utvecklingsbehov som är kopplat till former av genomförande. Mot bakgrund av dessa iakttagelser presenterar vi i rapporten ett antal rekommendationer avseende genomförandet av strategin.