Tillväxtverket

Innovationsynk - Konferens och projektledarträffar 2019

Innovationsynk är en mötesplats för EU-projekt som bedrivs inom ramen för tematiskt mål 1; att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Innovationsynk har tillsammans med Oxford Research under 2019 arrangerat en konferens och fyra projektledarträffar. Den här rapporten är en sammanfattning och utvärdering av de träffarna.

Insatsområdet, eller det tematiska målet, omfattar omkring 4,5 mdkr inklusive medfinansiering och Innovationsynk verkar för ett ökat lärande och utbyte mellan insatser genom att arrangera sammankomster och projektledarträffar.

Här kan du läsa utvärderingen för 2018. Öppnas i nytt fönster.

Innovationsynk - Konferens och projektledarträffar 2019

Pub.nr.: 0317
ISBN: 978-91-88961-46-4
Årtal: 2020