Tillväxtverket

Utvärdering av hållbar stadsutveckling i Regionalfonden

Den här slutrapporten är en tematisk utvärdering av hållbar stadsutveckling i de tre berörda storstadsprogrammen Skåne-Blekinge, Stockholm och Västsverige. Genomförandet av utvärderingen har pågått mellan september 2017 och juni 2019 och omfattar projekt där hållbar stadsutveckling är ett centralt syfte.

Utvärderingen har genomförts av WSP. Rapporten är beställd av Tillväxtverket men analys och slutsatser i rapporten är författarnas.

Utvärdering av hållbar stadsutveckling i Regionalfonden - slutrapport

Pub.nr.: 0301
ISBN: 978-91-88961-28-0
Årtal: 2019


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.