Tillväxtverket

Regionalt tillväxt­arbete efter 2020

Sveriges regioner vill ha en framtida regional tillväxtpolitik som bygger på deras unika förutsättningar och behov. Regionerna pekar också på vikten av hållbarhet och att rusta sig bättre för att klara av snabba förändringar och kriser.

Det är några av slutsatserna i regeringsuppdraget och rapporten Regionalt tillväxtarbete efter 2020 - regionernas framtida prioriteringar. Rapporten bygger på behov som alla Sveriges regioner har redovisat till Tillväxtverket.

Regionalt tillväxtarbete efter 2020

Pub.nr.: 0298
ISBN: 978-91-88961-25-9
Årtal: 2019


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.