Tillväxtverket

Att fortsätta välja jämställdhet

Fem samband som förklarar hur jämställdhet bidrar till tillväxt.Ta del av studien som beskriver i vilken mån kunskapsgrunden för de identifierade sambanden blivit starkare eller svagare, och om det finns nya.

Den här studien sammanställer aktuell kunskap om eventuella samband mellan jämställdhet och
hållbar tillväxt. Den beskriver i vilken mån kunskapsgrunden för de identifierade sambanden blivit starkare eller svagare, och om det finns nya samband. Att fortsätta välja jämställdhet är en uppdatering av rapporten Att välja jämställdhet som togs fram av Tillväxtverket 2011.

Att fortsätta välja jämställdhet

Pub.nr.: Info 0718
ISBN: 978-91-88961-07-5
Årtal: 2019


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.