Tillväxtverket

Tema­utvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes

I förhållande till mål och samhällsutmaningar är regionalfondens resurser begränsade.

Då behov och förutsättningar förändras under programperioden förespråkar EU-kommissionen en löpande utvärdering av insatserna i syfte att förbättra kvaliteten på programmens utformning och genomförande.

Den här rapporten, som på uppdrag av Tillväxtverket är framtagen av Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet, utgör en syntes (en sammanfattning) av de hittills publicerade tematiska utvärderingarna gällande regionalfonden under innevarande programperiod (2014-2018).

Syftet med syntesen är att utifrån utvärderingarna analysera hur insatserna i programmen har bidragit till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom de olika NUTS II-regionerna*.


*NUTS II-områden är en geografisk indelning för redovisning av statistik inom EU. I Sverige utgörs NUTS I av hela riket, NUTS II av riksområden och NUTS III av län.

Temautvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes

Pub.nr.: 0284
ISBN: 978-91-88961-10-5
Årtal: 2019


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.