Tillväxtverket

ASF i näringslivet

Så gör arbetsintegrerande sociala företag affärer med anda företag.

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, integrerar människor på arbetsmarknaden  men gör också affärer med andra företag. Studien undersöker hur ASF samverkar och gör affärer med andra företag och vilken nytta båda parter har av det. Exemplen genomsyras av en stor framtidstro och studien visar att att andra företag anser att ASF har en naturlig plats och funktion i näringslivet. De vill bidra till att människor får jobb samtidigt som de kan köpa produkter och tjänster med kvalitet.  Många företag anger också att de vill arbeta med social hållbarhet och ta socialt ansvar och ser samarbete med ett ASF som ett bra sätt att göra det.

ASF i näringslivet

Pub.nr.: Rapport 0277
ISBN: ISBN 978-91-88961-02-0
Årtal: 2019


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.