Tillväxtverket

Slututvärdering av SREss

Den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS)
började byggas i Lund hösten 2014 och kommer att vara i full drift 2025. ESS kommer att bli en flervetenskaplig användaranläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.

Regionalfondsprojektet Spatial Research Excellence by ESS (SREss) genomförs som en del av etableringen av ESS i Lund. I projektet görs investeringar i grundläggande forskningsinfrastruktur som ska lägga grunden för instrumenteringen av ESS.

Tillväxtverket har gett Ramboll uppdraget att löpande utvärdera SREss för hela projektperioden 2015-2020. Detta är slututvärderingen som har genomförts i förtid, våren 2018, eftersom alla aktiviteter i projektet är slutförda och projektet avslutas i förtid.

I denna rapport presenteras resultat och slutsatser från slututvärderingen av SREss. Analys och slutsatser i rapporten är författarnas.

Slututvärdering av SREss

Pub.nr.: 0271
ISBN: 978-91-88601-93-3
Årtal: 2018


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.