Tillväxtverket

Hållbar stadsutveckling i Regionalfonden - utvärderingsrapport

Tillväxtverket har gett Kontigo AB i uppdrag att genomföra en tematisk utvärdering av hållbar stadsutveckling i Regionalfonden. Uppdraget ska slutrapporteras i maj 2019 och presentera utvärderarnas bedömning av i vilken utsträckning och på vilket sätt som Regionalfonden bidragit till arbetet med hållbar stadsutveckling. Utvärderingsteamet är ansvariga för slutsatserna i rapporten. 

Utvärderingsrapporten syftar till att:

  • Beskriva det analysramverk som slutrapporten kommer relatera till.
  • Presentera preliminära resultat från analysen av den projektportfölj som innehåller regional-fondsprojekt med insatser för hållbar stadsutveckling.
  • Ge en första iakttagelse kring potentiella utmaningar, möjligheter och behov relaterat till genomförandet av hållbar stadsutveckling i Regionalfonden.

Hållbar stadsutveckling i Regionalfonden

Pub.nr.: 0269
ISBN: 978-91-88601-91-9
Årtal: 2018


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.