Tillväxtverket

Hållbar stadsutveckling i Regionalfonden - utvärderings­rapport

Tillväxtverket har gett Kontigo AB i uppdrag att genomföra en tematisk utvärdering av hållbar stadsutveckling i Regionalfonden. Uppdraget ska slutrapporteras i maj 2019 och presentera utvärderarnas bedömning av i vilken utsträckning och på vilket sätt som Regionalfonden bidragit till arbetet med hållbar stadsutveckling. Utvärderingsteamet är ansvariga för slutsatserna i rapporten. 

Utvärderingsrapporten syftar till att:

  • Beskriva det analysramverk som slutrapporten kommer relatera till.
  • Presentera preliminära resultat från analysen av den projektportfölj som innehåller regional-fondsprojekt med insatser för hållbar stadsutveckling.
  • Ge en första iakttagelse kring potentiella utmaningar, möjligheter och behov relaterat till genomförandet av hållbar stadsutveckling i Regionalfonden.