Tillväxtverket

Utvärdering- Digitaliserings­projekt inom Regional­fondens tematiska mål 2 och 3

En mängd insatser genomförs i hela Sverige för att främja den digitala omställningen hos den offentliga sektorn och i näringslivet. Regionalfonden är en av de källor som används av offentlig sektor för att finansiera insatser som ska öka takten i omställningen.

Ramboll har utvärderat 22 digitaliseringsprojekt inom Regionalfonden på uppdrag av Tillväxtverket.

Utvärdering - Digitaliseringsprojekt inom Regionalfondens tematiska mål 2 och 3

Pub.nr.: 0267
ISBN: 978-91-88601-89-6
Årtal: 2018