Tillväxtverket

Samverkans­effekter inom Regionalfonden: en utvärdering

Utvärderingen har studerat vilka effekter vi kan se av samverkan inom Regionalfondens projekt. Vi har identifierat två huvudtyper av effekter: effekter som stärker projektens resultat och bidrag till programmens måluppfyllelse och effekter som förändrar och utvecklar de institutionella strukturer som har betydelse både för den regionala utvecklingen och den regionala politiken.

Denna rapport är gjord av Kontigo AB och beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarnas.

Samverkanseffekter inom Regionalfonden: en utvärdering

Pub.nr.: 0268
ISBN: 978-91-88601-90-2
Årtal: 2018