Tillväxtverket

Metodrapport-Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden Tematiskt mål 1

Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Detta är en metodbilaga som hänger ihop med rapporten "Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1. Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation".

Tillväxtverket har gett Ramböll uppdraget att författa metodrapporten och här är resultatet. Analys och slutsatser är författarens.

Metodrapport Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden,Tematiskt mål 1 Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Pub.nr.: 0264
ISBN: 978-91-88601-89-6
Årtal: 2018


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.