Tillväxtverket

Metodrapport-Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden Tematiskt mål 1

Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Detta är en metodbilaga som hänger ihop med rapporten "Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1. Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation".

Tillväxtverket har gett Ramböll uppdraget att författa metodrapporten och här är resultatet. Analys och slutsatser är författarens.

Metodrapport Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden,Tematiskt mål 1 Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Pub.nr.: 0264
ISBN: 978-91-88601-89-6
Årtal: 2018