Tillväxtverket

Kickstart Digitalisering - halvtids­utvärdering

Kickstart är den största nationella satsningen av sitt slag för att höja den digitala kompetensen och öka användningen av digital teknik inom industrin. Detta är en halvtidsutvärdering av satsningen. Vid tiden för utvärderingen hade drygt 100 företag medverkat i Kickstart. I december 2018 var motsvarande siffra över 250 företag.

Digitaliseringslyftet är en av flera insatser inom Smart industri och syftar till att öka kunskaperna om digitaliseringens möjligheter hos små och medelstora industriföretag. Kickstart digitalisering är den enskilt största insatsen inom Digitaliseringslyftet.

Tillväxtverket har gett Ramboll i uppdrag att utvärdera Kickstart i halvtid. Här presenteras resultatet av utvärderingen. Ramboll är ansvarig för slutsatserna i rapporten.