Tillväxtverket

Bilagor till utvärdering av åtta program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 3

Delrapport 2 om målet: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Denna rapport är en metodbilaga som hänger ihop med rapporten "Utvärdering av åtta program Regionala utvecklingsfonden. Tematiskt mål 3, delrapport 2 om målet Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag".

Bilagor till Utvärdering av åtta program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 3 Delrapport 2 om målet: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

Pub.nr.: 0266
ISBN: 978-91-88601-88-9
Årtal: 2018