Tillväxtverket

Lärande utvärdering av Gröna fonden - halvtidsutvärdering 2018

Denna rapport utgör halvtidsutvärderingen av den gröna investeringsfonden (Gröna fonden) som genomförs inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet.

Fonden påbörjade sin verksamhet hösten 2016 och har under de två första åren byggt upp organisationen och genomfört tre investeringar. Sammantaget bedömer Oxford Research i detta skede att den Gröna fonden är en satsning som fungerar väl och har goda förutsättningar att nå de uppsatta målen.

Lärande utvärdering av Gröna fonden - halvtidsutvärdering

Pub.nr.: 0270
ISBN: 978-91-88601-92-6
Årtal: 2018


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.