Tillväxtverket

Politik för utvecklingskraft i hela Sverige

Rapporten "Politik för utvecklingskraft i hela Sverige" fokuserar på utveckling, prioriteringar och resultat inom den regionala tillväxtpolitiken. Den är ett underlag till regeringen.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att ta fram en kunskapsutvecklande rapport som beskriver och analyserar utveckling och resultat inom regional tillväxt. Regeringen bedömer att det behövs ett fördjupat och mer problematiserande kunskapsunderlag inom politikområdet som tar hänsyn till aktuella samhällsutmaningar och förändrade förutsättningar för genomförandet av politiken.

Rapportens övergripande frågeställning är att söka svar på om den nationella inriktningen på politiken är rätt och om det är rätt typ av insatser som genomförs. Eftersom rapporten är ett första steg i ett långsiktigt arbete har arbetssättet varit explorativt där vi har sökt oss fram efter lämpliga metoder, underlag och arbetssätt.

Politik för utvecklingskraft i hela Sverige

Pub.nr.: 0257
ISBN: ISBN 978-91-88601-78-0
Årtal: 2018