Tillväxtverket

Tillstånd och
tren­der för
regio­nal tillväxt 2018

Det regionala tillväxtarbetet är en process av lärande där kunskap och erfarenheter spelar en viktig roll. I rapporten "Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018" finns grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala tillväxtförutsättningar och tillväxtprocesser.

Vi har valt att utgå från ett företagsperspektiv när vi beskriver olika aspekter av regional tillväxt. Det gör vi i fem kapitel som behandlar ekonomisk tillväxt i Sverige och regionerna, företag och företagandet i olika delar av landet, regionala miljöer för företagens utveckling, konkurrenskraftiga företag samt hållbar tillväxt som skapar sysselsättning och inkomster.

Ett sådant angreppssätt ligger nära Tillväxtverkets roll att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Vi beskriver tillståndet för och utvecklingen av Sveriges regioner utifrån flera statistikkällor.

Länk till statistiken

Här finns länk till statistiken som vi hänvisar till på sidan 7. I vissa webbläsare är det svårt att få fram webbsidan.

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018

Pub.nr.: 0256
ISBN: 978-91-88601-75-9
Årtal: 2018