Tillväxtverket

Öppna upp näringslivet - för ett företagsfrämjande på lika villkor

Tillväxtverket har tagit fram Öppna upp näringslivet - en nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor som ska bidra till att skapa jämställd tillväxt i regionerna.

I den här foldern får du ta del av hur sju regionala pilotprojekt arbetat vidare utifrån strategin. Projekten tar avstamp i ett så kallat intersektionellt perspektiv, som hjälper oss att få upp ögonen för hur olikheter och normer kan påverka till exempel hur resurser fördelas.

Öppna upp näringslivet

Pub.nr.: Info 0711
ISBN: ISBN 978-91-88601-77-3
Årtal: 2018