Tillväxtverket

Impact/påverkan av löpande lärande utvärdering

Slutrapport.

Sammanhållningspolitiken och främst Regionalfonden är ett centrala verktyg för att genomföra den regionala tillväxtpolitiken. Syftet är att prova metoder och arbetssätt som, om de är framgångsrika, kan skalas upp eller förbättra ordinarie verksamhet.

Kunskap och lärdomar från genomförande av fondernas program har därmed bäring på politikområdet i sin helhet. Den här rapporten undersöker hur de utvärderingar som tagits fram av Tillväxtverket hittills under programperioden 2014-2020 har använts.

Impact/påverkan av löpande lärande utvärdering

Pub.nr.: Rapport 0262
ISBN: 978-91-88601-84-1
Årtal: 2018