Tillväxtverket

Nyanlända entreprenörer på landsbygden, så främjar du deras affärsidéer

Förutsättningarna för att driva företag är olika i olika delar av Sverige. Samtidigt finns flera gemensamma nämnare för företag på landsbygden, utmaningar som följer av glesa strukturer, långa avstånd, begränsad tillgång till lokala marknader och demografisk obalans. Rapporten ger exempel på metoder för att nyanländas företag ska få fäste och blomstra på landsbygden.

Nyanlända entreprenörer på landsbygden - Så främjar du deras affärsidéer

Pub.nr.: Rapport 0255
ISBN: 978-91-88601-74-2
Årtal: 2018


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.