Tillväxtverket

Fakta om svensk turism 2017

År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. Den samlade turismkonsumtionen ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 till totalt 317 miljarder kronor. Det är den kraftigaste ökningen sedan 2006.

Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling vad gäller export och sys­selsättningstillväxt.

I den här rapporten har vi sammanställt data om svensk turism under 2017. Här kan du följa turismen betydelse för svensk ekonomi under året.

Fakta om svensk turism 2017

Pub.nr.: 0254
ISBN: 978-91-88601-73-5
Årtal: 2018