Tillväxtverket

Regionala matchnings­indikatorer ­- fördjupad ­analys

Sveriges arbetsmarknad är inte en utan många. Det är oftast lokalt eller regionalt som människor studerar, jobbar eller är arbetslösa. Det finns ett stort behov av regional utbildnings- och arbetsmarknadsstatistik, för att kunna beskriva och analysera frågor kring matchning och kompetensförsörjning, inte bara på nationell nivå. De regionala matchningsindikatorerna är utvecklade för att täcka åtminstone delar av detta behov.

  • Lärare slutar inte. De stannar i yrket ‒ men de byter ofta arbetsgivare.
  • Bristen på grundutbildade sjuksköterskor ökar, eftersom de täcker upp för bristen på specialistsjuksköterskor.
  • Sämre matchning förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav.

Det är några av slutsatserna i Reglabs lärprojekt med fördjupning i analyser av matchningen på den regionala arbetsmarknaden, särskilt inom områdena vård och omsorg, teknik och tillverkning, och pedagogik. Här presenteras slutsatserna från projektet.