Tillväxtverket

Digitalisering i svenska företag

I vår undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 har vi frågat företagen om hur de använder IT i sin verksamhet.

Resultatet visar att det är stora skillnader mellan inom vilka områden av företagens verksamhet som IT används. Dessutom är det skillnader mellan branscher och företagsstorlek vad gäller användningen av digitala lösningar.

Digitalisering i svenska företag

Pub.nr.: 0252
ISBN: 978-91-88601-72-8
Årtal: 2018