Tillväxtverket

Turismens årsbokslut 2017

År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. De samlade turismutgifterna ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 vilket är den kraftigaste ökningen sedan 2006.

Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättningstillväxt. Turismen bidrog med 10 600 fler jobb i Sverige under 2017 och sysselsätter idag totalt 175 800 personer.

Turismens årsbokslut 2017

Pub.nr.: 2052
ISBN: ISBN 978-91-88601-71-1
Årtal: 2018