Tillväxtverket

Regionala kompetens­plattformar

Erfarenheter och resultat 2013-2017.

Regionala kompetensplattformar finns hos de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna och är ett sätt att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning. Arbetet med att bygga strukturer för regionalt kompetensförsörjningsarbete skapar beredskap att hantera omställningar och tillgodose näringslivets behov av kompetens. 

Tillväxtverket har haft regeringens uppdrag att under åren 2013–2017 förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till privat och offentlig sektor på kort och lång sikt i hela landet. Här har vi samlat erfarenheter och resultat från arbetet som pågått 2013-2017.

Regionala kompetensplattformar, Erfarenheter och resultat 2013-2017

Pub.nr.: Info 0685
ISBN: 978-91-88601-67-4
Årtal: 2018