Tillväxtverket

Hållbar utveckling i svenska regioner?

Pendlingskommuner nära storstad har högst livskvalitet. Ekonomiskt välmående kommuner har inte högre livskvalitet än kommuner med svagare ekonomi. Och kvinnor har mindre kapital, men högre livskvalitet än män. Det visar rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner?

Denna rapport tar sin utgångspunkt i mätsystemet BRP+ som har utvecklats av regionerna i samverkan med Tillväxtverket genom Reglab. Syftet med rapporten är att analysera livskvalitet och hållbarhet i Sveriges kommuner och regioner. Analysen, som är framtagen av konsultföretaget Sweco, syftar även till att undersöka olika samband mellan livskvalitet, hållbarhet och aspekter som till exempel BRP och befolkningsstorlek.

Förhoppningen är att få ökad kunskap om vad det är som avgör att livskvaliteten är högre i vissa regioner och lägre i andra. På vilket sätt påverkar kommunernas förutsättningar möjligheterna att både vara hållbara över tid och att ha en hög livskvalitet här och nu? Spelar kommunernas ekonomiska välstånd någon roll för livskvaliteten eller är det andra faktorer som påverkar?