Tillväxtverket

Vardag och framtid för turismföretagen

Turismföretag skulle både vilja anställa och öka sin omsättning, men hindras eftersom de inte får tag i personal, visar Tillväxtverkets rapport Vardag och framtid för turismföretagen.

Störst tillväxtvilja finns inom Hotell och restaurang. Med sin relativt höga andel företagare och anställda med utländsk bakgrund, särskilt inom Transport och Hotell och restaurang är besöksnäringen viktig för mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden.

Jämfört med 2014 års undersökning har dock tillväxtviljan i turismföretagen minskat något. Samma mönster ser vi för näringslivet i stort. Trots en stark trend med ett ökat resande globalt och ökande omsättnings- och sysselsättningssiffror nationellt så minskar också andelen turismföretag som tror på ökad omsättning och lönsamhet på tre års sikt i årets undersökning.

Rapporten baseras på undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 som omfattar 10 000 små och medelstora företag.