Tillväxtverket

Lärdomar om enklare vägar till jobb och kompetens

Slutrapport för regeringsuppdrag N2016/07521/KSR.

Många företag har svårt att rekrytera den arbetskraft de behöver och samtidigt står stora grupper utan arbete. Tanken med programmet Enklare vägar till jobb och kompetens som Tillväxtverket drivit under 2017 var att främja utvecklingen av modeller som med tydlig utgångspunkt i kompetensbehoven kan erbjuda insatser för att matcha och förbereda nyanlända och långtidsarbetslösa mot de aktuella jobben. På så sätt skulle vägen till jobb kunna förenklas och tiden i arbetslöshet förkortas.

Ta del av fler lärdomar ur programmet i slutrapporten.

Lärdomar om enklare vägar till jobb och kompetens

Pub.nr.: Rapport 0248
ISBN: 978-91-88601-64-3
Årtal: 2018