Tillväxtverket

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018

Hur ser utvecklingen ut för service i landet? Rapporten Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 ger en bild över tid per län.

Tillväxtverket följer löpande utvecklingen av tillgång och tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. I denna rapport görs en genomgång av tillgång och fysisk tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Redovisningen görs både med ett nationellt perspektiv och nedbrutet på län. Rapporten är tänkt att kunna används som uppslagsbok för att ge en snabb bild av både aktuellt läge och hur tillgång och tillgänglighet har förändrats över tid.

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018

Pub.nr.: 0249
ISBN: ISBN 978-91-88601-65-0
Årtal: 2018