Tillväxtverket

En smartare industri

Erfarenheter från förstudieprojekt inom Smart industri i regionerna.

Smart industri i regionerna syftar till att stötta regionerna i deras arbete för förnyelse i industrin, utifrån deras specifika förutsättningar och behov. Denna rapport sammanfattar slutsatserna från de 14 förstudieprojekt som genomförts i 18 regioner. Rapporten ska bidra till att öka kunskapen om industriföretagens behov och utmaningar.

Regionernas arbete med Smart industri har bland annat lett till kartläggningar och analyser av regionernas förutsättningar för att möta industrins framtida utmaningar. Detta har sammantaget ökat kunskapen om industrins betydelse och dess förutsättningar och behov hos de som bedriver regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete.

En smartare industri - Erfarenheter från förstudieprojekt inom Smart industri i regionerna

Pub.nr.: Info 0703
ISBN: 978-91-88601-63-6
Årtal: 2018