Tillväxtverket

Svenskars resande - en jämförande studie

Resultaten för undersökningen om befolkningens turismresor visar på ett ökat resande under de senaste åren. Studien visar också i stort en bra jämförbarhet över tid och mellan olika mätningar, exempelvis för turismresor med fördelningar på transportsätt, resmål och reslängd.

Under våren 2018 publicerar Tillväxtverket resultaten från en ny undersökning om befolkningens turismresor (Svenskars resande). Det är en undersökning som tidigare gjorts av olika privata företag och där Tillväxtverket varit en viktig användare. Nu blir SCB ny producent. Innan beslutet om att flytta undersökningen till SCB valde Tillväxtverket att göra en parallell undersökning i jämförande syfte för att belysa befolkningens turismresor över tid, för att öka förståelsen av hur de olika mätmetoder som historiskt har använts för undersökningen haft för betydelse för resultaten, samt att underlätta en överflyttning av undersökningen till SCB.

Svenskars resande - en jämförande studie

Pub.nr.: 0248
ISBN: 978-91-88601-64-3
Årtal: 2018