Tillväxtverket

Förenkla för företagen

Fler företag ser regler som stort hinder för tillväxt jämfört med 2014. Största ökningen står branscherna Bygg och Handel för.

Företag som vill anställa upplever i högre utsträckning regler som ett tillväxthinder. Samtidigt minskar nöjdheten i kontakten med myndigheter, främst i kontakten med länsstyrelserna.

Det visar resultaten i en ny rapport från Tillväxtverket. Rapporten baseras på undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 som omfattar 10 000 små och medelstora företag.

Förenkla för företagen

Pub.nr.: Rapport 0248
ISBN: 978-91-88601-63-6
Årtal: 2018