Tillväxtverket

Uppföljning av Nationella strategin

På regeringens uppdrag har Tillväxtverket följt upp En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.

Uppföljningen tar fasta på den regionala tillväxtpolitikens innehåll och form för genomförande. Uppföljningen definierar också 12 rekommendationer för det fortsatta genomförandet av den nationella strategin.

Uppföljning av Nationella strategin

Pub.nr.: Rapport 0245
ISBN: ISBN 978-91-88601-60-5
Årtal: 2018


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.