Tillväxtverket

Sociala hänsyn och reserverad upphandling

En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare.

Här kan du läsa om den nya upphandlingslagstiftningen och få  exempel på hur kommuner använt reserverad upphandling och sociala hänsyn som verktyg för att skapa arbetstillfällen, ökad jämställdhet, integration med mera. Upphandlingslagstiftningen förändrades 2017 och det är nu möjligt att göra reserverade upphandlingar riktade till företag där en andel av de sysselsatta har en svag förankring på arbetsmarknaden.

Författare: Eva Ternegren

Sociala hänsyn och reserverad upphandling

Pub.nr.: Rapport 0243
ISBN: ISBN 978-91-88601-59-9
Årtal: 2018