Tillväxtverket

Nya grepp i upphandling

Reserverad upphandling och sociala hänsyn ger samhällsnytta.

Upphandlingslagstiftningen förändrades 2017 och det är nu möjligt att göra reserverade upphandlingar riktade till företag där en andel av de sysselsatta har en svag förankring på arbetsmarknaden. Sociala hänsyn i upphandling har funnits länge men på senare år har det blivit allt vanligare. Här kan du läsa om lagstiftningen och få en rad exempel på hur kommuner använt reserverad upphandling och sociala hänsyn som verktyg för att skapa arbetstillfällen, ökad jämställdhet, integration med mera.

Författare: Eva Ternegren