Tillväxtverket

Boost Asia

Trender, utmaningar, verktyg och projekt för att stärka Born Global företag i Asien.

Nya möjligheter finns på tillväxtmarknader som Asien och framför allt Kina. Tillväxtmarknaderna kan ha andra digitala kanaler för försäljning och information och ett annat ekosystem för näringslivet än i västvärlden. Svenska tillväxtföretag behöver lära mer, lära om och lära nytt, och förhålla sig till nya kunskaper och insikter. I denna rapport ges exempel på skillnader i affärskulturer och näringslivsutveckling, hur företag kan agera och vilken typ av stöd som svenska Born Globals och andra tillväxtföretag kan behöva för att lyckas i sin etablering.

Boost Asia. Trender, utmaningar, verktyg och projekt för att stärka Born Global företag i Asien

Pub.nr.: Info 0697
ISBN: 978-91-88601-50-6
Årtal: 2018