Tillväxtverket

Utbildningar inriktade mot turism

Nationell kartläggning.

Den här rapporten redovisar kartläggningen av utbildningar inom turism samt en fördjupning inom naturturism. Rapporten hjälper oss förstå vilka utbildningar företag inom besöksnäringen behöver för att tillgodose de kompetensbehov som finns. Kartläggningen gjordes av Kontigo AB 2016, på uppdrag av Tillväxtverket och har redigerats av Tillväxtverket under 2017.

Utbildningar inriktade mot turism

Pub.nr.: Rapport 0211
ISBN: ISBN 978-91-88601-02-5
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.