Tillväxtverket

Utbildningar inriktade mot turism

Nationell kartläggning.

Den här rapporten redovisar kartläggningen av utbildningar inom turism samt en fördjupning inom naturturism. Rapporten hjälper oss förstå vilka utbildningar företag inom besöksnäringen behöver för att tillgodose de kompetensbehov som finns. Kartläggningen gjordes av Kontigo AB 2016, på uppdrag av Tillväxtverket och har redigerats av Tillväxtverket under 2017.