Tillväxtverket

Destinations­organisationer inom turism

En kartläggning.

Denna rapport, som Kontigo har tagit fram på uppdrag av Tillväxtverket, kartlägger vilka destinationsorganisationer som finns i Sverige. Den hjälper oss att bland annat förstå vilka olika typer av aktörer som finns, hur de finansieras och organiseras, vilken inriktning deras arbete har och vem som gör vad. Läs mer i rapporten.