Tillväxtverket

Fler film­inspelningar till Sverige

Stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion.

I dag missgynnas Sverige i konkurrensen om inspelningsplatser för internationella filmer. Detta ger negativa konsekvenser och uteblivna effekter för såväl kreativa näringar som för film och tevebranschen. Även regional tillväxt och Sverigebilden i utlandet påverkas. Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet har utrett vad staten kan göra för att vända utvecklingen.

Fler filminspelningar till Sverige

Pub.nr.: Rapport 0239
ISBN: 978-91-88601-52-0
Årtal: 2017