Tillväxtverket

Starkare tillsammans

Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller.

Den här rapporten visar betydelsen  av en hållbar affärsidé, och en lång etableringstid  i arbetsintegrerande sociala företag. Den visar också på betydelsen av samverkan mellan företagen och mellan företagen och andra aktörer. Läs mer i rapporten.