Tillväxtverket

Vilse i stöd-djungeln?

Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering

Vill du veta mer om sociala företag och hur företagsfrämjare kan stötta dem? Rapporten ”Vilse i stöd-djungeln?” visar att det finns ett glapp mellan utbudet av stöd och de stöd som sociala entreprenörerna behöver och efterfrågar samt pekar på flera områden för förbättring. Rapporten innehåller även en kartläggning av nischade aktörer.  Läs mer i rapporten

Vilse i stöddjungeln?

Pub.nr.: Rapport 0236
ISBN: ISBN 978-91-88601-46-9
Årtal: 2017