Tillväxtverket

Kreametern

En guide till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar.

I den här rapporten förklarar vi hur du kan använda statistiken som finns på Tillväxtverkets webbplats under namnet Kreametern. Du kan själv söka bland siffror om kulturella och kreativa näringar, per region och per bransch. I rapporten finns en nationell definition av vilka verksamheter som ingår i kulturella och kreativa näringar. Du hittar också intervjuer med regionala företrädare och branschföreträdare, som lyfter fram utmaningar och kommenterar statistiken.