Tillväxtverket

Räcker pengarna?

I rapporten "Räcker pengarna?" gör vi en fallstudie över hur små och medelstora företag i Mellersta Norrland har tillgång till och efterfrågar finansiering.

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska växa. Därför är kapitalförsörjning ett av Tillväxtverkets verktyg för att främja konkurrenskraftiga företag. Det bidrar i förlängningen till fler jobb i hela landet.

Frågan om finansiering är mångfacetterad och regionala skillnader påverkar företagens vardag. Företagen har behov av såväl finansiering som samhällelig infrastruktur som helhet, något som är mer utmanande i glesbygd än i stad.

Räcker pengarna? Studie kring kapital för företag i Mellersta Norrland

Pub.nr.: Rapport 0235
ISBN: 978-91-88601-45-2
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.