Tillväxtverket

Strategisk kompetens­försörjning

Kartläggning av genomförda projekt och förutsättningar för framtida insatser.

Vill du veta mer om Strategisk kompetensförsörjning? Om vilka initiativ som pågår i Sverige, vilka förutsättningar och utmaningar som finns? Den här rapporten är ett kunskapsunderlag för planering och prioritering av framtida insatser för näringslivets strategiska kompetensförsörjning. Inte bara för Tillväxtverket utan även för andra som har en roll i att stötta näringslivets utveckling och tillgodose framtida behov och kompetens.