Tillväxtverket

Mångfald och tillväxt i företag

En studie om sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag.

Risken att gå miste om värdefull kompetens och därmed möjligheter till utveckling, innebär att företag behöver arbeta aktivt med att bredda sin rekrytering, men det är inte lätt. Oxford research fick i uppdrag att  undersöka sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag. Rapportförfattarna lämnar rekommendationer till företag som vill utveckla sin rekryteringsbas och till Tillväxtverket och andra aktörer som vill bidra till utvecklingen. Studien är också läsvärd för den som arbetar med rekrytering i eller till företag.

Mångfald och tillväxt i företag

Pub.nr.: Rapport 0231
ISBN: 978-91-88601-28-5
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.