Tillväxtverket

Europeiska regional­fondens investeringar i Sverige

Rapport om läget i regionala strukturfondsprogram och Interreg i halvtid av programperioden 2014-2020.

Europeiska regionalfondens investeringar i Sverige

Pub.nr.: Rapport 0230
ISBN: 978-91-88601-27-8
Årtal: 2017